Shopping ParadiseBeauty Parade 2017

Shopping Paradise & Beauty Parade 2017

 • Date : วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2560 ​ครั้งที่ 17

 • วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 ​ครั้งที่ 18

 • วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ​ ครั้งที่ 19

 • Time : เวลา 10.00-20.00 น.

 • Place : ณ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C (ground)

      

      งานแสดงสินค้าจากผู้ผลิต และแบรนด์ต่างๆ ที่รวบรวมสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ มาจัดโปรโมชั่น Factory Clearance Sale และเครื่องสำอางแบรนด์ในดวงใจ และศูนย์สุขภาพ ความงาม อีกทั้งสินค้า Lifestyle เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

 

ประเภทสินค้า/บริการที่จัดแสดง

 • เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องประดับ และ Accessories     

 • ความงามและสุขภาพ         

 • Handcraft, Artcraft, Gadget, Lifestyle 

 • เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เบ็ดเตล็ด และของตกแต่ง

 • อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์ของงาน

 1. เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าทุกประเภท

 2. เพื่อเป็นเวทีการค้าที่เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจนำเข้า และส่งออก ทั้งสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้พบปะกับกลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด

 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มความแข็งแรงในด้าน Brand Royalty ให้กลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นที่รู้จักในตลาด

 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจสินค้าและบริการ ให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจในลำดับต่อไป

 5. เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการ

รูปแบบบูธมาตรฐาน

*** คูหามาตรฐาน ประกอบด้วย

 • ผนังโครงสร้างสูงประมาณ 2.3 หรือ 2.40 เมตร

 • ป้ายชื่อร้านค้าหรือบริษัท และหมายเลขคูหา

 • ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด, หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ให้แสงสว่าง

 • โต๊ะ 1 ตัว ขนาด กว้าง x ลึก x สูง 1.2 x 0.6 x 0.8 เมตร

 • เก้าอี้ 2 ตัว

 • ถังขยะ 1 ใบ

รูปแบบพื้นที่เปล่า

*** พื้นที่เปล่า พร้อมพรม (ไม่มีปลั๊กไฟ และ อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น)  

 • ไม่มี ปลั๊กไฟ

 • ไม่มี อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น

Booth Reserve

กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูล และผังงาน

Your details were sent successfully!