Urban Shopping & Japan Mania 2012

 • Date : วันที่ 16-19 สิงหาคม 2555

 • Time : เวลา 10.00-21.00 น.

 • Place : ณ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C (ground)

             

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าด้านต่างๆ

 2. เพื่อเป็นเวทีการค้าที่เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจได้พบปะกับกลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด

 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มความแข็งแรงในด้าน Brand Royalty ให้กลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นที่รู้จักในตลาด

 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจสินค้าและบริการ ให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจในลำดับต่อไป

 5. เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

 

ประเภทสินค้า/บริการที่จัดแสดง 

 • สินค้าประเภทแฟชั่น เครื่องแต่งกาย

 • สินค้าประเภทความงาม เครื่องสำอาง

 • สินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ของตกแต่ง ของสะสม

 • สินค้าประเภทอาหารญี่ปุ่นและของนำเข้า

 • สินค้าหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้เข้าชมงาน 

ผู้สนใจ และกลุ่ม Japan Lover

 

งานอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน

งาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) โซนเพลนารี่ โซน C และ เอเทรียม วันที่ 16-19 สิงหาคม 2555

Gallery

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom