Urban Shopping & Japan Mania 2012

 • Date : วันที่ 16-19 สิงหาคม 2555

 • Time : เวลา 10.00-21.00 น.

 • Place : ณ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C (ground)

             

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าด้านต่างๆ

 2. เพื่อเป็นเวทีการค้าที่เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจได้พบปะกับกลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด

 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มความแข็งแรงในด้าน Brand Royalty ให้กลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นที่รู้จักในตลาด

 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจสินค้าและบริการ ให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจในลำดับต่อไป

 5. เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

 

ประเภทสินค้า/บริการที่จัดแสดง 

 • สินค้าประเภทแฟชั่น เครื่องแต่งกาย

 • สินค้าประเภทความงาม เครื่องสำอาง

 • สินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ของตกแต่ง ของสะสม

 • สินค้าประเภทอาหารญี่ปุ่นและของนำเข้า

 • สินค้าหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้เข้าชมงาน 

ผู้สนใจ และกลุ่ม Japan Lover

 

งานอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน

งาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) โซนเพลนารี่ โซน C และ เอเทรียม วันที่ 16-19 สิงหาคม 2555

Gallery